Wednesday, April 6, 2011

港女

品性篇:
港女學歷並不低就讀調理農務系
炒蝦拆蟹失控制可謂知書不識禮
社會視野甚狹隘不知人間是何世
明星潮流做話題一講時事將口閉
年紀已經唔係細仲成身哈囉吉蒂
幾個八婆圍委喂細聲講時大聲嘶
做下運動發軟蹄Shopping佢又甚堅毅
唯一專長狂消費千金散盡有造詣

求偶篇:
擇偶要求卻不低潘驢鄧小閒有齊
首先樣貌要靚仔最好加隻大頭龜
兼夾仲要你有米為佢屈膝做奴隸
膽大之餘心要細少咁一瓣都唔制
問佢有咩咁矜貴佢話呢個係行規
不論自己咩身世都要嫁個金龜婿
平時扮到好高貴自我中心似皇帝
男友想同佢曳曳掂下佢都鬼食泥
點知一見有錢仔寬衣解帶冇問題
龍舟掛鼓加狗仔含吹舔啜樣樣齊
姣屍燉篤任人砌一副淫相出晒黎
就是趨炎也附勢邊個有米認老細
始終都係一隻雞問佢點解咁虛偽
佢話良禽擇木棲做雞都係貴妃雞

作孽篇:
溝著佢地真濕滯註定被人當契弟
喜怒無常難預計口是心非真弔詭
近則不遜遠則啼孔聖都話冇眼睇
婚書一簽無路歸畢生武功從此廢
力拔山兮氣蓋世時不利兮騅不逝
每朝出門要宣誓夜歸例必被照肺
惡獅爪下如螻蟻苟且偷生甚悲悽
終於難以再維繫忍無可忍欲分妻
又要大筆贍養費帳單一出心膽悸
養虎為患來自斃試問誰敢娶為妻

果報篇:
祖國佳麗殺到黎事必將其眼眉剃
天使魔鬼混合體風情堪與月爭輝
媚目流盼勾魂勢教人如何不著迷
港女自負又貪威口講當然冇問題
卻又將人來詆譭話人貪錢話人雞
只懂一味大聲吠出言句句見污穢
把口彷彿生熱痱腥臭薰天倒人胃
試圖築起防波堤可惜眼高卻手低
靠嚇從來非上計誰會聽你來指揮
港女威名響國際北上已成大趨勢

No comments:

Post a Comment