Sunday, September 18, 2011

有趣的 "雞"

有趣的 "雞"失敗叫走雞,
忙亂叫騰雞,
惡女叫"殘"雞,
懶惰叫偷雞,
有種工具叫"辣"雞,
指揮叫吹雞,
有種車輛叫野雞,
結束叫謝雞,
偷吃是叫雞,
有種飲食叫糯米雞,
有種環境叫靜雞雞,
有種貨幣叫一蚊雞,
有種幸運叫執死雞。

有種竹籤叫香鷄,
青蛙叫田鷄,
哨子叫銀鷄,
有種起重車叫吊鷄,
魯莽叫中瘟鷄,
有種學歷叫中學鷄 (或小學雞)
有種餐具叫五更鷄
有種困境叫蛋家鷄
有種辯才叫鐡嘴鷄
有種鬍子叫二撇鷄
有種食客叫菠蘿鷄
有種職業叫照田鷄


有種大學叫野雞
有種女星叫銀雞
有種建築叫屹雞 (懸臂樑 cantilever)
有種爛飲之撈女叫醉雞
有時取笑別人傻乎乎時稱之為傻雞

有種木船叫大眼雞
又有種魚叫大眼雞
有種燒味叫金錢雞 (與雞無關)
有種被醜化乾瘦女人叫馬拉雞 (帶有種族歧視﹐不宜用)
有種嘲笑女人唔沖涼的不雅講法叫醃鹹雞
有種環境形漆黑一片乜都唔見叫耍盲雞
有種潑辣婦被稱為霸王雞
有種潮氣愛裝扮的女人叫花顛雞
有種不問事由亂吠一通的叫發瘟雞
有種情況視而不見叫發雞盲
打工仔最怕食既係無情雞 (源于開年時老闆 . . .)

有種尷尬表情叫做呆若木雞
有種難相處的人叫老虎田雞
有種女人叫丹麥光雞 (女士們﹐冒犯了)
有種老襯局叫做捉黃腳雞


你喜歡什麼雞?

No comments:

Post a Comment